Montenegro

Montenegro “Op het ritme van de natuur”

Montenegro “To the rhythm of nature”

Montenegro is sinds 2006 onafhankelijk van het voormalige Servië en Montenegro.  Podgorica is nu de hoofdstad. Het land  ligt op één van Europa’s grootste historische breuklijn, waar het katholieke Westen en het orthodoxe Oosten elkaar ontmoeten.

Montenegro “To the rhythm of nature”
Montenegro has been independent from the former Serbia and Montenegro since 2006.
Podgorica is now the capital. The country is located on one of Europe’s largest historical fault line, where the Catholic West and the Orthodox East meet.

Lovćen is de naam van een berg en nationaal park in het zuidwesten van Montenegro. De berg strekt zich uit van de Adriatische Zee tot aan de Baai van Kotor. Buiten de natuurlijke schoonheid van de berg werd het park geopend om de rijke historische, culturele en architecturale erfgoed van het gebied te beschermen.

Het grootste en meest belangrijke monument van het park is het mausoleum vanNjegos, prins-bissschop van Montenegro.De locatie op de top van de berg op 1700 meter hoogte werd door Njegoš zelf gekozen.Hij wilde echter begraven worden in de kapel die hij zelf had gebouwd.

Lovćen is the name of a mountain and national park in southwestern Montenegro. The mountain stretches from the Adriatic Sea to the Bay of Kotor. Beyond the mountain’s natural beauty, the park was opened to protect the area’s rich historical, cultural, and architectural heritage.
The park’s largest and most important monument is the Mausoleum of Njegoš, Prince-Bishop of Montenegro.The location on the top of the mountain at 1700 meters altitude was chosen by Njegoš himself, but he wanted to be buried in the chapel he himself had built.

We komen aan bij één van de religieuze hoogtepunten van Montenegro: het klooster van Ostrog. Het orthodoxe klooster is gelegen op een massieve rots en is de heiligste plaats van het land. Dit bouwkundig pareltje werd in de 17e eeuw door bisschop Vasilius gebouwd. Gedurende zijn leven verwezenlijkte hij talrijke mirakels. Na zijn dood werd de bisschop heilig verklaard en begraven in de kloosterkerk.

We arrive at one of the religious highlights of Montenegro: the monastery of Ostrog. The Orthodox monastery is located on a massive rock and is the most sacred place in the country. This architectural gem was built in the 17th century by Bishop Vasilius. During his life he realized many miracles. After his death, the bishop was canonized and buried in the monastery church.

Skadar Lake

Nadat we ons een weg gebaand hebben via  smalle bochtige weggetjes bereikten we Skadar. Het is het grootste natuurmonument van Montenegro. Wandelaars kunnen hier hun hart ophalen. Het is sinds 1983 een nationaal park en beslaat 40.000 ha. Meteen  het grootste meer van Montenegro,en van de Balkan . De fotogenieke rivier naar het meer loopt door tot aan de grens met buurland Albanië. Circa twee derde hoort bij Montenegro.                 

After making our way through narrow winding roads we reached Skadar. It is the largest natural monument in Montenegro. Hikers can indulge themselves here. It has been a national park since 1983 and covers 40,000 ha. Immediately the largest lake in Montenegro, and in the Balkans. The photogenic river to the lake continues to the border with neighboring Albania. About two thirds belong to Montenegro.                                                                                                                 

Welcome to Budva

We komen aan op onze eindbestemming van deze reis door Montenegro, het mondaine BUDVA. De oude stadskern wordt omringd met middeleeuwse muren, gebouwd door de Venetianen in de 15de eeuw. De stadsmuur heeft twee toegangspoorten waar alleen voetgangers doorheen mogen.

We arrive at our final destination of this trip through Montenegro, the fashionable BUDVA. The old city center is surrounded by medieval walls, built by the Venetians in the 15th century. The city wall has two entrance gates that only pedestrians are allowed to pass through.

Het is zomer, Budva loopt vol vakantiegangers van allerlei nationaliteiten. Het strand is erg druk bevolkt. ’s Avonds ondergaat Budva een een metamorfoze. Met deze magische sfeer besluiten we de rondreis door Montenegro.

It is summer, Budva is full of holidaymakers of all nationalities. The beach is very crowded. In the evening Budva undergoes a metamorphosis. With this magical atmosphere we conclude the tour through Montenegro.